Innløsning som er til å forstå!

…Ingen skjulte gebyrer

…Ingen faste omkostninger

…Ikke behov for å bytte betalingsterminal

…Ikke noe annet enn én lav prosentsats

Få riktig innløsningsavtale for din virksomhet

For å motta andre betalingskort (Visa, MasterCard, Diners m.fl.) enn Bankaxept på betalingsterminal eller nettbasert betalings gateway er det nødvendig å ha innløsningsavtale.

Etter å ha jobbet med serveringsvirksomheter og detaljhandel i mange år har vi kommet frem til det vi mener er de 3 viktigste parameterne:

 

Omkostninger tilknyttet

AjourPay har bare én lav variabel omkostning, nemlig en fast prosentsats av kortomsetningen.

 

Antall dager før pengene er på konto

AjourPay vet hvor viktig likviditet er, så vi sørger for én samlet utbetaling dagen etter at pengene er omsatt.

 

Kortmix man ønsker å motta

AjourPay gir deg mulighet for å motta alle typer betalingskort du ønsker, uansett om det er debet, kredit, bedriftskort, innenlands eller utlands.

Er det virkelig ikke noen gebyrer?

En gjennomsnittlig betalingsavtale vil vanligvis bestå av 3 hoveddeler. Det vil være transaksjonsgebyrer som varierer etter korttype, faste gebyrer og tilfeldige gebyrer. Hvordan disse er sammensatt og priset reflekteres av bedriftens omsetning på betalingskort, antall transaksjoner og ikke minst kortmiks. Men er det nå det også, eller er dette bare en måte de som selger avtalen kan illustrere for utsalgssteder hvorfor prosenter og gebyrer er som de er.

 

Covid-19 pandemien har åpnet døren for mange endrede tilnærminger og handlingsområder.

For Ajour betydde dette at vi måtte engasjere oss i betalingsavtaler og ulikheten og urimeligheten som rådet.

Med mange års erfaring i bransjen har vi lagt inn vårt bud på den gunstige innløsningsavtalen for serveringssteder og detaljvirksomheter, hvor fokus er på 3 sentrale elementer; åpenhet, likviditetsoptimalisering og forutsigbarhet.

 

Vår innløsning, kalt AjourPAY, er en løsning som ikke er avhengig av en bestemt type terminal, og tilbyr ett forhandlet fast transaksjonsgebyr som eneste kostnad og én total utbetaling av omsetningen dagen etter at pengene er omsatt.

 

En mer rimelig og forutsigbar avtale er vanskelig å finne.

Få din nåværende avtale vurdert og kom i gang på 5 dager.

Registrer deg

Kontakt oss i dag via
Telefon: +47 4060 5600
E-post: hello@ajourpay.com

...Eller chat/kontaktform her på hjemmesiden.

Bli kontaktet

En av våre rådgivere vil gå i direkte dialog med deg, slik at vi så raskt som mulig kan sjekke hvordan du får en best mulig avtale og kommer i gang uten for mye bortkastet tid.

Inngå avtale

Så snart vi har utvekslet de nødvendige opplysninger vil vi sørge for at du mottar en transparent avtale.

On boarding

Så snart det formelle er på plass vil du bli kontaktet av våres on boarding team som vil hjelpe deg i mål med løsningen.

Betal én fast pris

God fornøyelse!

Få mer informasjon og motta et uforpliktende tilbud